این دو نفر

خلاصه فیلم

یک مرد روستایی پولدار با یک مرد شهری زرنگ اتفاقی با هم دوست می شوند. آنها در شهر اقدام خرید و فروش زمین و خانه می کنند اما متوجه می شوند سرشان کلاه رفته است. پدر مرد روستایی آنها را از دردسر نجات می دهد و هر دو به روستا برگشته و شروع به کار می کنند.

توضیحات و دانلود

از همین کارگردان

نظرات کاربران

پلی لیست باشوک